Algemene voorwaarden

Procedure

Wanneer je je aanmeldt bij Praktijk SamenBloei zal Leanne Borg contact met je opnemen en daaruit voortvloeiende afspraken zullen plaatsvinden bij Leanne Borg op locatie (Fokkerstraat 22 te Reeuwijk) of online. In principe binnen kantoortijden, echter indien mogelijk desgewenst buiten kantoortijden tegen een hoger tarief. 

Na een kennismakingsgesprek, waarbij de reden van aanmelding besproken wordt en achtergrondgegevens worden verzameld, kunnen in overeenstemming met de client vervolgafspraken gepland worden. 

Indien gekozen wordt voor losse afspraken wordt per afspraak bekeken wat het vervolg zal zijn en in welke frequentie de afspraken zullen plaatsvinden. 

Indien gekozen wordt voor een traject staat de minimale duur van het traject vast, echter is verlenging hiervan met losse afspraken mogelijk. De kosten voor het volgen van een traject als ook voor groepsbijeenkomsten dienen na de eerste afspraak of bijeenkomst te worden voldaan. In overleg is betaling in termijnen mogelijk. Wanneer de client gedurende het traject afziet van het volledig volgen hiervan blijft de betalingsverplichting van het gehele traject in stand en zal er geen terugbetaling plaatsvinden. 

Vergoeding en betaling 

De zorg die wordt geboden vanuit Praktijk SamenBloei komt niet in aanmerking voor vergoeding van een zorgverzekeraar. De kosten komen voor rekening van de client en dienen na het ontvangen van de factuur binnen 7 dagen te worden voldaan. 

Afspraak kan niet doorgaan

U kunt een afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren annuleren of verzetten door te bellen  (voicemail mag ingesproken worden) of te mailen. Wordt een afspraak binnen 48uur voor de afspraak geannuleerd of verschijnt de client niet op de afspraak dan wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht ter compensatie. 

Informatieveiligheid

De regels op het gebied van privacywetgeving zullen met betrekking tot al uw gegevens worden nageleefd. Het systeem dat wordt gebruikt voor de opslag van uw gegevens is kwalitatief hoogwaardig en voldoet aan de recent geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. 

Kwaliteitsnormen

Leanne Borg zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een behandelaar kan worden verwacht. De client is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie die nodig is voor het behandeltraject. Leanne Borg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan vanuit onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de client. 

Praktijk SamenBloei houdt zich aan de ethische beroepscode en aan de geheimhouding van de verzamelde gegevens. Er kan een uitzondering gemaakt worden op de plicht tot geheimhouding wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij wet.  In alle andere gevallen geldt dat er alleen met toestemming van de client informatie aan derden zal worden verstrekt. 

Klachtenprocedure

Leanne Borg zal er alles aan doen om hoogwaardige zorg te verlenen aan de client en streeft optimale tevredenheid na. 

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat de client een klacht heeft waarbij het niet mogelijk is om dit met Leanne Borg zelf op te lossen, dan kan er een klacht ingediend worden bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl.

Voor gedetailleerde informatie zie klachtenprocedure.

Crisis

In geval van crisis, kan de client contact opnemen met de crisisdienst, de huisarts of de huisartsenpost.