Praktijk SamenBloei is aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie via het NIP (Klacht en Company).

Cliënten hebben de mogelijkheid om hun ontevredenheid of klachten te uiten en deze in te dienen. Bij voorkeur gebeurd dit uiteraard bij de behandelaar, Leanne Borg, zodat gezocht kan worden naar een oplossing. Wanneer dit voor de client niet mogelijk is of onvoldoende oplossing biedt kan er digitaal een klacht ingediend worden met het klachtenformulier. Het klachtenformulier kan gemaild worden naar nip@klachtencompany.nl

Voor meer gedetailleerde informatie zie Reglement klachten-en geschillen NIP.